• Dzień Bibliotekarza
  • Dzień Kosmosu
  • Wycieczka do Zagrody Młynarza w Mokrym Dworze.