W marcu grupa 4 brała udział w następujących wydarzeniach: Dzień piegów; Dzień kobiet; Pierwszy dzień wiosny; Dzień kolorowej skarpetki; Teatr Falkoshow- przedstawienie teatralne pt. ,,Trzy złote włosy króla słońca".